hicrethaber,cumhurbaşkanı,başkan,filistin,libya,ıran,ırak,hac,siyaset,erbakan,saadet,akparti,chp,eğitim,sağlık,moda,magazın,yurt,gazete,
Ciddi misiniz?-3
Hasan Karabulut

Hasan Karabulut

Gazeteci-yazar

Ciddi misiniz?-3

28 Ocak 2020 - 17:20

Enflasyonun hiçbir şekilde yükseltilemeyeceği, paranın değerinin sürekli yüksek tutulabileceği bir sistemi sanırım hepimiz isteriz.
Ancak sömürü düzenini kuranlar bunu şiddetle reddedecektir.
Selem Senedi kullanımına geçilmesiyle bu mümkün.
Selem Senedini önemine bina en tek yazı yazmak istedim.
Zira öğrendiğinizde ve bir de kullanmaya başladığınızda dünyanın nasıl etkileneceğini siz de göreceksiniz.
"Selempara peşinmal veresiye yapılan senetleşmedir". Yani birkaç ay veya daha sonra sonra üretilecek domates, buğday, peynir, kumaş gibi ürünlerin, o günkü piyasa değerinden daha düşük bir fiyatla satılıp peşin parası alınarak, karşılığında taahhüt edilen ürünün üretildikten sonra teslim edilmesi/ödenmesidir.
 
Bu durumda peşin para veren alıcı /tüketici ucuza mal almış olacak. Bu parayı tüketiciden veya bankadan peşin ve faizsiz kredi olarak alan üretici ise üretimi gerçekleştirmek ve işini genişletmek imkanını bulacaktır.
 
Ancak, selemin, faiz şüphesinden uzak kalması ve meşru sayılması için şu şartları taşıması gerekir:
Para peşin ödenmeli, ürünün ise en az bir ay sonra verilmesi şartı olmalıdır. Ödenen paranın cinsi ve miktarı açıkça belirtilmeli;  35 Cumhuriyet Altını-1000 Dolar-800 Euro-200 bin TL vs. gibi. Parası ödenen malın cinsi, miktarı, kalitesi, nev’i, ve tarafların belirteceği ürünün özellikleri açıkça yazılmalıdır.
Ürünün ne zaman, nerede, ne koşullarda teslim edileceği de yazılacak. Selem senedine yazılan iki bedelin, para ve ürün aynı cinsten olmamalıdır. Aynı zamanda karaborsanın önlenmesi için ürünün kararlaştırılan yerde ve mevsiminde bulunabilir olması gerekir. Faiz sisteminden koruna-bilinmesi için bazı şartlar vardır.
- Selemin mutlaka yazılması “selem senedi veya sipariş senedi” şeklinde
              - Bu senedin devlet teminatı altında bulunması, yani resmi olması gerekir
              - Selem senetlerinde alacaklı değil, sadece borçlu belirtilmeli
              - Selem senetleri “HAMİLİNE” şeklinde düzenlenmeli,
               -Taahhüt edilen malın belirlenen yer ve zaman, miktar ve nitelikte teslim edilmemesi halinde bunu tazmin etmek üzere yeterli bir ipotek alınmalı ve teminat gösterilmelidir.
              - Selemle satışa konu olan malın şartlara ve standartlara uygunluğunu kontrol edecek bir teşkilatın/kurumun bulundurulması gerekir.


Faizle Selem’i bir tutanlar/düşünenler için soru işaretlerini giderelim.


Faiz, çalışmadan veya üretmeden, başkalarının kazancını ve hakkını sömürmek, başka bir ifadeyle "üretmeden tüketme hakkı elde etmek" demektir ki bu açık bir haksızlık ve bir nevi hırsızlıktır. Olması gereken, "para parayı doğurur" değil, "paraemek ve üretmenin karşılığıdır" düsturudur. 
Aslında kişi;  parası karşılığında faiz veren bankacının yakasına yapışarak, “sen kimin hakkını bana veriyorsun”, diyebilmeli.
 Faizle Selemin farkına gelince:
Faiz, malı önceden alıp parasını sonradan ödemek şeklinde olduğu için vade farkından dolayı fiyatlar artıyor ve enflasyonu körüklüyor.
Selemde ise parayı peşin verip mal sonradan alındığı için fiyatları düşürüyor ve enflasyonu önlüyor.
Faiz, daha parasını ödemeden ve karşılığında bir şey üretmeden önce "peşin tüketim" yaptırıyor.
Böylece "borçlu yaşama" düzenini doğurup, ekonomik dengeyi bozuyor.
Selemde ise önce parası ödeniyor, tüketim sonraya bırakılıyor. Böylece hem üretime destek verilip teşvik ediliyor, hem de "dengeli yaşama düzeni" kuruluyor. Selem (Sipariş) senedi " malı " temsil ediyor.  Malı temsil ettiği için ne kadar selem senedi varsa piyasada malların değeri düşük kalacaktır.
Bugünkü senetler ise "para" yerine geçtiği için mevcut para değerini ve alım gücünü düşürüyor. Faizli krediler, işletmeyi küçültür, üretimi düşürür ve işsizliği artırır.
Selem kredisi ise tam aksine işletme kapasitesini büyültür, üretimi artırır ve işsizliği önler. Selem senetleri zaten "Hamiline" (taşıyana) yazılı olduğu için, paranın değerini düşürmeden, icabında para gibi de işlem görür.
Piyasada para miktarı yazan ( yani günümüzdeki sistemde) ne kadar senet varsa insanlarımız o kadar borçlu demektir. Buna nazaran senede mal yazılırsa (selem senedi uygulamasında) o kadar üretim yapılması gerekmektedir.
Yani piyasada Selem Senetlerinin çok olması üretimin artması işsizliğin yok olması ve borçsuz yaşam anlamına gelir.
Selem senedi yoluyla faizsiz kredi bulabileceği için hiç kimse faizli krediye yönelmeyecek eline geçen üç kuruş parasını bankalara/faktöringlere(çağdaş tefecilere) yama yapmayacaktır.
Yani sadece "selem senedi müessesesi" bile faiz yuvalarını kurutmaya yetecektir.      
"Atom bombasıyla sarsamayacağınız, Siyonist-emperyalist sömürü/faiz sistemini “Selem Senediyle” yıkabilirsiniz,(NECMETTİN ERBAKAN) sözü asla yabana atılmayacak, gayet ilmi ve insani bir gerçeğin ifadesidir.
Bu sistemin reddedilecek bir tarafını tespit eden varsa ‘HODRİ MEYDAN’ diyorum!
Sağcılar-Solcular-İslamcılar, Siyonist/emperyalist dünyadan şikayeti olanlar, Ciddiyseniz buyurun başlayalım.
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum