casino siteleri bedava bahis tarafbet
hicrethaber,cumhurbaşkanı,başkan,filistin,libya,ıran,ırak,hac,siyaset,erbakan,saadet,akparti,chp,eğitim,sağlık,moda,magazın,yurt,gazete,
  • Reklam
Yedi güzel haslet…
KÂMİL ÇAKIR

KÂMİL ÇAKIR

Yedi güzel haslet…

Yüce Rabbimiz “Biz insanı en güzel surette yarattık” (Tin:4) buyuruyor. Ve yine “…size sûret/ şekil verip de sûretlerinizi güzel yapan Allah’tır…” (Mü’min, 64) buyuruyor. Çünkü“…şânı yüce olan Allah yaratıcıların en güzelidir” (Mü’minûn,14) buyrulmaktadır.

Yaratıcıların en güzeli, şanı yüce olan Allah, insanı en güzel surette yaratmış ve âlemin gözbebeği yapmıştır. İnsanoğlunun amansız düşmanı şeytan ise bunu değiştirmek için kıyamete kadar uğraşacaktır. En güzel surette yaratılan insanın görevi ise “Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyat, 56). Ayeti kerimesinde saklıdır. Bu sırra erebilmek için kişinin uyması gereken kurallar bütünü de Kur’an’ı Kerim’dir.

Allah(cc) insanı diğer mahlûkattan farklı tutmuş, “…Allah onları sever, onlar da Allâh’ı severler…” (el-Mâide, 54) buyruğuyla onu sevmiş ve “Allah Teâlâ kullarına çok şefkatli ve merhametlidir.” (el-Bakara, 207; Âl-i İmrân, 30) buyruğuyla ona merhamet etmiştir. “O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lûtuf olmak üzere) size âmâde kılmıştır.” (Câsiye, 13) buyruğuyla etrafındaki her şeyi onun hizmetine sunmuş ve ona çok farklı ikramlarda bulunmuştur.

Ehlini geçindirmek için helalinden çalışan, dilencilik ve haram kazançtan kaçınan, helâl peşinde koşan, dünyaya karşı zâhid davranan, karşısındakine müsâmaha gösteren, farz ve nâfile ibadetlere devam eden, işini en güzel şekilde yapan, insanlara faydalı ve cömert davranan, duâdan geri kalmayan, Allah için seven, Allah için ziyaretleşen, dost ve akrabalarıyla iyi geçinen kişilere Allah muhabbetle muâmele etmektedir.

Cenâb-ı Hak bütün bunlara karşılık sevdiği kişilerin özelliklerini de Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir.

Bunların başında adalet gelir. Allah adil olanları sever. “Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah âdil olanları sever.”  (Mâide; 42)

İkincisi içi dışı temiz olanlardır. “Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever.”  (Bakara; 222)

Üçüncüsü ihsan sahipleridir. “Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever.”  (Bakara; 195)

Cenâb-ı Hakk’ın sevdiği diğer bir grup insan ise sabredenlerdir. “Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever.” (Âl-i İmrân; 146)

Allah kendisine güvenen, tevekkül eden kullarını sever. “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah’a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever.”  (Âl-i İmrân; 159)

İşini güzel yapan, işine önem veren kişiler Allah’ın sevdiği kullardır. Takva sahibi olanlar da bu minvalde sevilen kullardır. “Hayır, öyle değil! Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever.”  (Âl-i İmrân; 76)

Son olarak ise tövbe edenleri sayabiliriz. “Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri kabul eden ve rahmeti bol olanım.”  (Bakara; 160)

Bu yedi kısım insandan olabilmek ümidiyle…

YORUMLAR

  • 0 Yorum