hicrethaber,cumhurbaşkanı,başkan,filistin,libya,ıran,ırak,hac,siyaset,erbakan,saadet,akparti,chp,eğitim,sağlık,moda,magazın,yurt,gazete,
RAĞBET GECESİ
KÂMİL ÇAKIR

KÂMİL ÇAKIR

RAĞBET GECESİ

18 Şubat 2021 - 10:24

Zamanın her anı muteberdir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenledir ki, insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki, onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır.

Mübarek gün ve geceler insanların manevi kurtuluşa ermeleri için Yüce Yaradan tarafından sunulan fırsat zamanlarıdır.

Tarihimizde Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde (1566- 1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Müslümanların birlik ve beraberliğine, af ve mağfiretine, sulh ve selametine vesile olacaksa bu geceye kutsiyet atfetmenin ne sakıncası olabilir ki? Zaman, Yüce Mevla’nın üzerine yemin ettiği bir kıymet ise, bu geceyi de öyle kıymetli görmenin kime ne zararı dokunabilir ki? Maksat tevhid olduktan sonra İslam’a aykırı olmayan örf ve adetlerin ibadetlerimize katkısı olur ancak.

İsmini meleklerin verdiği Leyle-i Regaip, Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesidir. O gece, peygamberlik nurunun Hz. Amine’ye intikal ettiği gecedir. İstemek, arzulamak ve meyletmek manalarına gelen Regaip, Cuma gecesi ile birleşince iki kat kıymetli bir gece olur. Regâib kelimesi Kur an’da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler Kur ân’da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin anlam örgüsünü paylaşmaktadır.

Hadis-i şerifler ışığında ve Peygamberimizin (s.a.v.) uygulamalarından yola çıkarak Regaip gecesine mübarek üç aylar içerisindeki önemine binaen yüklenmiş bir manevi hava vardır. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak âlimler arasında kabul görmüştür.

Peygamber Efendimiz bu özel geceler için şöyle buyurmuştur: “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.” (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342; Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990)

Peygamber Efendimiz (sav) bu gecenin de içinde bulunduğu Recep ayında diğer aylara nispeten daha çok ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar ve dua ederdi. Sevapların gürül gürül aktığı ay anlamında olan Recebü’l-esabb ayı, yapılan ibadetlerin karşılığı sevap defterlerine bol bol yazıldığı aydır. Oruçlu geçirilmesi sevap olan bu günün nafile ibadetler ile ihya edilmesi kulun menfaatinedir. Bol bol Kur’an-ı Kerim okumalı, nerden geldiğimizin ve nereye gideceğimizin tefekkürü içinde görevlerimizin bilincinde, hatalarımızın pişmanlığı içinde olmalıyız. Bu gece dargınların barıştığı, duaların bol olduğu, kabir ziyaretleriyle birlikte anne, baba, dost ve yakınların gönüllerinin alındığı bir gece olmalıdır.

İhsan ve ikramların bol olduğu, duaların kabul olduğu, ibadetlerin sayısız sevaplarla karşılandığı bir gecedir bu gece.

Bu gece, Hatemu’n-Nebiyyîn olan Muhammed Mustafa’nın (sav) yeryüzünü teşriflerinin ilk basamağıdır.

Bu gece, müstesna zaman dilimlerinin başladığının habercisidir.

Bu gece, ulvi bir yolculuğun, rahmet mevsiminin başlangıcıdır.

Bu gece, Resülüllah’ın Allah’ın lütfuna ve ihsanına eriştiği, semavi hediyelere ulaştığı bir gecedir.

Bu gece, arınma, paklanma, aklanma, ibadet, dua ve istiğfar gecesidir.

Bu gece, hayatımızda yeni kararlar alacağımız, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçireceğimiz bir gecedir.

Bu gece, ahirete yatırım gecesi, her türlü sevap ticaretinin yapıldığı, susamış kalplere ilahi rahmetin serpildiği bir gecedir.

Bu gece, rağbetlerin yalnızca Allah’a olması gerektiğinin hatırlanacağı, Allah’ın af ve mağfiretinin isteneceği, huzur, umut ve ilahi müjdelerle dolu olduğu bir gecedir.

Bu gece, Allah’ın müminlere ihsan ve ikramlarda bulunduğu, rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı, duaların hayat bulduğu, Kur’an ve Hz. Peygamber Efendimizin mesajlarıyla gönüllerimizin imar edildiği bir gecedir.

Bu gece, iman atmosferinde her türlü yoksulluğun ve kimsesizliğin yok olduğu ve unutulduğu bir gecedir.

Bu gece, sevgiye, muhabbete, dostluğa ve kardeşliğe adım atacağımız gecedir.

Bu gece, borçlarımızdan, cezalarımızdan ve günahlarımızdan kurtulacağımız bir gece olsun!

Bu gece, her türlü iç sorunlarımızı halledeceğimiz ve nefsimizi kin ve intikam duygularından arındıracağımız bir gece olsun!

Bu gece, İslam diyarlarını barış ve esenlik diyarlarına çevireceğimiz bir gece olsun!

Bu gece, dil, ırk, mezhep, meşrep ve grup gözetmeksizin, İslam bayrağı altında Rabbimize yöneleceğimiz bir gece olsun!

Bu gece, İslam’ın barış ve esenlik mesajlarını tüm insanlığa takdim edeceğimiz bir gece olsun!

Bu gece, yeryüzünde hakkı, hakikati, hukuku, adaleti, ahlakı, erdemi ve fazileti gerçekleştireceğimiz bir gece olsun!

Bu gece, hiçbir menfaat ve maslahat gözetmeksizin, kardeşlik hukukunu tesis edeceğimiz bir gece olsun!

Bu gece, Yüce Yaratan’la bağlarımızı güçlendireceğimiz, yanlışlarımızın farkına varıp doğru yöne yönleneceğimiz, acı ve kederleri paylaşacağımız, söz ve davranışlarımıza sahip olacağımız bir gece olsun!

Bu gece, İslam coğrafyasını çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize yeniden umut veren bir coğrafyaya dönüştüreceğimiz bir gece olsun!

Bu gece fert fert ve topluca Müslümanlar olarak bir muhasebe içine gireceğimiz bir gece olsun!

Bu gece, ailemiz başta olmak üzere, mahalle, semt, ülke ve dünyaya sevgi ve muhabbeti yayacağımız bir gece olsun!

Bu gece, şefkat ve merhamet denizinde, öksüz ve yetimlerin sevgiyle doyduğu bir gece olsun!

Bu gece, nefislerimizin, riya ve gösterişten, yalan ve iftiradan, gıybet ve kinden, öfke ve ihanetten, vefasızlık ve ikiyüzlülükten, bencillik ve tahakkümden arındığı, fazilet ve kemale erdiği bir gece olsun!

Bu gece, gönüllerimiz rahmet, bereket ve mağfiret ikliminde tatmin olsun!

Ülkemizden başlayarak dünyaya dalga dalga yayılan barış ve huzur tüm insanlığı kuşatsın! Rağbetimiz başkaca hiç bir şeye değil, sadece Allah’a olsun ki, her gecemiz Regaip olsun!

“Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al!” (Al-i İmran/193)

Amin!

YORUMLAR

  • 0 Yorum