hicrethaber,cumhurbaşkanı,başkan,filistin,libya,ıran,ırak,hac,siyaset,erbakan,saadet,akparti,chp,eğitim,sağlık,moda,magazın,yurt,gazete,
DÜNYA DA, AHİRET DE BİZİMDİR
KÂMİL ÇAKIR

KÂMİL ÇAKIR

DÜNYA DA, AHİRET DE BİZİMDİR

28 Mayıs 2021 - 10:17

Bütün semavi dinler dünyaya bağlanmayı doğru bulmamış, dünyayı ahiret hayatı için önemsemişlerdir. Ancak dünya veya ahiretten birini tercih edip diğerini dışlamak da meşru değildir. Çünkü dünya ve ahiret hayatı birbirinden ayrı şeyler olmadığı gibi, birbirinin zıddı iki âlem de değillerdir. Her ne kadar dikilen ağaç yıllar sonra meyvesini verecek ise de bu dünyada dikilen meyvelerin ürününün ahirette toplanacağı gerçeğini bildirmektedir.

Dünya ve ahiret birbirinden ayrı hayatlar değildir. Hatta dünya ile ahiret hayatı birbirinin devamı iki âlemdir. Bunları ayrı hayatlar olarak düşünmek insanı ifrat ve tefrite götürür. Çünkü sadece ahiret sevdası dünyadan vazgeçmeye, sadece dünya sevdası ise ihtirasla ona sarılmaya yol açar.

Sevgiyle bağlanılan şeyler insana süslü gösterilmiştir. Hâlbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. Bütün bunlar ebedi olan ahiret hayatını kazanmak için birer fırsattır.

Mal ve oğullar dünya hayatının süsleri olarak bildirilmektedir. Bu, dünya hayatının hiçbir değeri olmadığı anlamına gelmemektedir. Dünya malı olmadan ebedi hayatı kazanmak zordur. Dünya hayatı, ahireti kazanma yeridir. Namaz, oruç, zekât, hac, cihat gibi dini görevler dünya malı ile yapılır ve ebedi hayat olan ahiret hayatına zemin hazırlarlar.

Dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs olarak nitelendirilmektedir. Bu farklılıklar övünme ve üstün olma özellikleri değildir. İnsan ihtirasıyla dünyaya sahip olmaya kalkmamalı, aksine sadaka ile hayır işleri ile dünya malını ebedileştirmelidir. Dünya hayatının süsü olan mal ve mülk, hakkıyla kullanılmadığı zaman aldatıcı bir zevkten öteye geçemez.

Dünya hayatının cazip, göz alıcı, gönül çekici ve tatlı tarafı bizi aldatmamalı, aksine sonsuz bir hayatın sınavı olarak görülmelidir. Dünya hayatına dalmak kadar ölümü temenni etmek de doğru karşılanmamıştır. İnsanla birlikte mal sevgisi ve yaşama arzusu da büyür. Bu, insan hayatının bir gerçeğidir.

Yaşlanınca ne olacağım korkusu insanda mal biriktirme hırsını tetikler. Gençlikte çok fazla önemsenmeyen mal ve dünya hayatı, yaş ilerledikçe önemsenmeye ve korkulan bir kayıp haline gelmektedir. Fiziki açıdan zayıflayan insanda dünya sevgisi artmaya başlar.

Dünya, Allah’ın insanlara bir ikramıdır. Yerden rızkın çıkması, güneşin doğması, yerler, gökler, yıldızlar ve her şey insan için yaratılmıştır. Bunlara bağlanmak doğru olamadığı gibi, onları terk etmek de doğru değildir. Bütün bunlar Allah’ın ikramı olduğuna göre, Allah’ın ikramını reddetmek kimin haddine? Ancak o ikramları daha güzel ve sonsuz bir hayatı kazanmak için kullanmanın ilahi bir emir olduğu da unutulmamalıdır. İlahi emirlerde ve Peygamber Efendimizin sözlerinde geçen dünya hayatını küçültücü ifadeler, dünyanın geçici, ahiretin ise ebedi bir hayat olduğu gerçeğini vurgulamak içindir. Dünya hayatını küçültücü ifadeler insanın ihtirasını ve dünya hayatına olan düşkünlüğünü dengelemek için söylenmiş sözlerdir.

Ebedi hayat, bu dünya hayatını değerlendirerek kazanılır. Ahiretin tarlası olarak nitelendirilen bu dünya hayatını terk ederek ahireti nasıl kazanabiliriz ki! Ancak dünya hayatını terk etmemek, ona tamamen meyledip ahreti ihmal etmek de değildir.

Allah katında bu dünyanın bir sivrisinek kanadı kadar değeri yoktur. Çünkü ebedi hayatın mükemmelliği karşısında bu dünya hayatının değeri ancak o kadardır. Sayılı bir ömür karşısında sonsuzluğu anlamak böyle olsa gerek. Ayrıca bir mümin bu dünyada her ne sıkıntı çekmişse, bu sıkıntılar ahirette hata ve günahlarına kefaret olmaktadır. Bir yerine diken batması bile günahlarına kefaret sayılmaktadır. Bu da bize verilen ikramlardan biridir.

Müminler kâfirlerin şaşaalı hayatlarına özenmesinler diye Allah dünya hayatına değer vermemekte, onu ebedi hayat için bir fırsat olarak sunmaktadır. Müminlerin bazı sıkıntılar ile imtihan olunması, sevap kazanmalarına vesiledir. Mümin her iki hayatta da kârlıdır. Dünyada iyi yaşarsa ne ala... Sıkıntılı yaşadığı her şeyin karşılığını ise ahirette alacaktır. Ancak varlıkla imtihan yoklukla imtihandan zordur. Varlığını hayır ve hasenata ayırma zorluğunu aşanlar, bu imtihanı başarı ile geçenlerdir. Servet sahipleri servetlerini artırmak için yanlış ve haksızlık yapabilirler, ihtiraslı davranabilirler. Bu hasletler fakir olanda bulunmaz. O yüzden varlığın imtihanı yokluktan daha zordur.

Amellerin en çok boşa gidenleri Mevla’nın ayetlerini ve ahiret gününü unutanların amelleridir. İnkâr edenlerin ise dünyalıkları ne olursa olsun, ahiretleri heba olmuştur. Rablerinin ayetlerini ve ahiret gününü inkâr edenlerin iyilikleri ve bütün amelleri boşa gider. “Malım! Malım!” diye çırpındığımız şeylerden yediğimiz, giydiğimiz ve tasadduk ettiğimizden başka bizim olan ne var ki?

Mevla’mız hepimizi iki dünyası mamur olanlardan eylesin!

YORUMLAR

  • 0 Yorum