hicrethaber,cumhurbaşkanı,başkan,filistin,libya,ıran,ırak,hac,siyaset,erbakan,saadet,akparti,chp,eğitim,sağlık,moda,magazın,yurt,gazete,
KÂİNATI KUŞATAN HALE
KÂMİL ÇAKIR

KÂMİL ÇAKIR

KÂİNATI KUŞATAN HALE

08 Mayıs 2020 - 16:55

Allah (cc), insan ile olan ilişkisini ilk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar devam eden vahiy silsilesi ile en üst düzeyde tutmuş ve insanın hayatını en mükemmel biçimde düzenlemiştir. Böylelikle temel görevlerini ve asli yaratılış amacını kavrayan insana ilahi buyruklar vasıtası ile hem bu dünyasını hem de ahiret hayatını imar edecek ulûhiyet, melek, kitap, nübüvvet, ölümden sonraki hayat gibi bilgiler ilk kaynağından ulaştırılmıştır. Son kitap Kur’an-ı Kerim ise kıyamete kadar insanlığın ihtiyacını giderecek ölçüde gönderilmiştir.

Hiçbir kitaba benzemeyen Kur’an-ı Kerim’i hayata uygulama noktasında Hz. Muhammed yaşayan rehber olmuş, insanlık maddi ve manevi ihtiyaçlarını onun hayatında görmüş ve tatbik etmiştir. Bu kitap muhteşem bir yapı olan kâinat içinde mükemmel bir varlık olan insanın hayat reçetesidir.

Bizden öncekileri anlatan, bizlere bilgi veren ve kıyamete kadar varlığını herhangi bir değişikliğe uğramaksızın devam ettirecek olan Kur’an-ı Kerim, geldiği asra hitap ettiği gibi asırlar sonrasına da cevap üretecek mahiyette, bütün insanlığa kurtuluş yolunu gösteren hidayet rehberidir.

İnanç, ibadet, aile ve toplum düzeni, ahlaki prensipler, Allah, dua, peygamberlerin ve geçmiş milletlerin kıssaları, ahiret hayatı, mükâfat, ceza ve pozitif bilim konularında kıstas bilgiler sunan Kur’an-ı Kerim, varlıklar arası ilişkiler, Allah-evren ilişkisi, insan-insan ilişkisi ve insan-evren ilişkisi konularında da detaylı bilgi veren açık bir rehberdir.

Okunması, anlaşılması ve onunla amel edilmesi emredilen Kur’an-ı Kerim, Allah’ın eşref-i mahlûkat olan insanı muhatap alıp onunla iletişimi kelam yoluyla seçtiği ve o kelamını da en çok sevdiği kulu ve elçisi Hz. Muhammed ile gerçekleştirdiği, dünyanın sonuna kadar yaşayacak insanların da her okuduğunda Yaradan ile irtibata geçmiş sayıldığı mübarek bir kitaptır.

Nazil olduğu andan kıyamete kadar insanlığa cevap olan Kur’an-ı Kerim, kitaplarda yazılı harflerden ziyade, hafızların zihninde, okuyanların dilinde, dinleyenlerin kulaklarında, tatbik edenlerin gönlünde yaşayan, özünü kaybetmiş dünyada yeni bir dünya düzeni inşa eden, vahyin son tecellisi, okuyanı zihnen hep uyanık, dingin, coşkulu ve heyecanlı tutan, ilahi bir üslup ve akışkanlık içeren şifa kaynağı bir kitaptır.

İyi işler yapan mü'minler için büyük mükâfat, ahirete inanmayan ve kötü ameller işleyenler için elem dolu bir azap hazırlandığını müjdeleyen Kur’an-ı Kerim, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Hz. Muhammed'e apaçık âyetler şeklinle indirilen, hiçbir kulun benzerini getiremeyeceği, kıyamete kadar koruyucusunun Allah (cc) olduğu, müminler için şifa ve rahmet kaynağı, dileyeni en doğru olan yola götüren, şanı yüce mübarek bir kitaptır.

Manasıyla ve nazmıyla Allah Teâlâ’dan olan Kur’an-ı Kerim, ona inananların ahlaken yükseldiği, onun yoluna gidenlerin hakka erdiği, onunla amel edenlerin saadete kavuştuğu, onunla yaşayanların kardeş olduğu, manasıyla ruhlara tesir eden, gönüllerde yeni bir bahar başlatan, insanı dünyasından da ahiretinden de haberdar eden, hiçbir tercümeyle hükmüne kadir olunmadığı, mucize, ilahi bir kitaptır.

Onu öğrenen ve öğretenin insanların en hayırlısı olduğu; okuyanın sinesine nebevi ahlâkın yerleştiği Kur’an-ı Kerim, ayakta, otururken ve yan üstü yatarken okumanın ibadet sayıldığı, okurken düşünenlerin ibret aldığı, ağlayanların hikmete erdiği, işitenlerin hakkını vererek dinleyince sefa bulduğu, gösterişten uzak zikredenlerin nefsini terbiye ettiği, ahenkli ve güzel tertil edenlerin nefeslerinin genişlediği, ilahi ışık ve nur kitabıdır.
Kelamının yüce olduğu Kur’an-ı Kerim, sahibini ruhen büyüterek, mahlûkata gösterdiği iyilik ve lütfu idrak ederek, kalp huzurunu sağlayarak, tedebbür ederek, her ayete uygun manayı düşünerek, onu anlamaya engel sebeplerden uzak durarak ve hisli bir şekilde okunduğunda okuyanı ruhen yücelten bir rehber, takvâ sahipleri için de bir hidayet ve öğüt kitabıdır.
O’na uyanların günahlardan sakındığı Kur’an-ı Kerim, Allah’tan gelen deliller ile kendisinden önceki kitapları (asıllarını) doğrulayan ve konulmuş olan hükümleri açıklayan, herkes için bir hatırlatma ve öğüt içeren, en doğru olana ileten, dünya ve âhiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeleyen, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için de bir rahmet kitabıdır.
Okuyanın saygısını artıran Kur’an-ı Kerim, âlemlerin rabbi tarafından indirilmiş, değerli, güçlü ve Arşın Sahibi katında itibarlı bir elçinin getirdiği, hak ile bâtılı ayıran, doğru yol rehberi, küçük veya büyük ne varsa istisnasız apaçık içinde yazılı olduğu, Müslümanların ebedi kanunu, şanı yüce, en son ve en mukaddes kitaptır.
O Kelâmullah’tır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum