hicrethaber,cumhurbaşkanı,başkan,filistin,libya,ıran,ırak,hac,siyaset,erbakan,saadet,akparti,chp,eğitim,sağlık,moda,magazın,yurt,gazete,
İSLAM VE KÜFÜR MİLLETİ
Mesut islam

Mesut islam

İSLAM VE KÜFÜR MİLLETİ

30 Temmuz 2019 - 00:02

Yeryüzünde iki millet kavramı vardır...
Bunlardan bir tanesi hak olan İslam milleti... Diğeri batıl olan küfür milletidir.
 
Üçüncü bir millet yoktur.
 
Kur’an’ı Kerimde, Allah’a kulluk eden İbrahim’in milletine tabi olun, o asla müşriklerden olmamıştır buyrulmakta.
 
Günümüzde millet kavramı kavim, ırk, ulus gibi, terimlerle karıştırılıp kullanılmakta...
Hâlbuki ki ayeti kerimede millet kavramı din anlamına da gelmektedir.
 
Millet kavramı... Kur’an kavramlarından olup, din manasına da gelebileceği için.,
Türk dini, Arap dini ve İngiliz dini olmaz...
Ancak Türk kavmi, Arap kavmi ve İngiliz kavmi daha doğru olur.
 
Bir kişinin etnik kökeni ne olursa olsun, ister Türk, ister İngiliz fark etmez...
İnancı ve yaşayış tarzı İslam milletine veya küfür milletine mensup olduğunu gösterir.
 
Millet kavramı iki hususta kullanılmalı...
Birincisi, Etnik kökenine bakılmadan, Allah’ın dinini yaşayan ve İslam’ı tercih edenler için...
İkincisi, Allah’ın dininden yüz çevirip küfrü tercih edenler için kullanılmalıdır.
 
İslam milletine mensup bir Müslüman...
Küfür milletinin yanında çıkar sağlamak için... İslam’a zerre miktarı zarar verecek ortamda yer alamaz, küfre götüren beşeri uygulamalara destek veremez ve küfre rıza gösteremez.
 
Çünkü Peygamber s.a.v kim bir kavme benzemeye özenirse oda onlardandır buyurmuş.
 
Bir kimse Müslüman millete mensup olduğunu söyleyip.,
Küfür milletinin yaşayış tarzını benimseyerek hayatına geçirirse.,
Hakka hıyanet, beşeriyete ibadet ve Kur’an’ı bırakıp batıla koşmaktadır.
 
Allah ayetinde şöyle buyuruyor.,
Ey Resulüm küfür milletine tabi olmadıkça senden razı olmazlar.,
Deki doğru olan yol İslam’dır.,
Doğruları bildikten sonra onların arzularına tabi olursan.,
Allah’ın azabından seni koruyacak hiçbir dost ve yardımcı yoktur.
 
O halde her mükellef sırat’ı müstakim olan doğru yolu bulup.,
İslam milletinin içinde yer almalı.,
Ve hayatında çoklu ilah barındıran küfür milletinin küfürce yaşayışından uzak durmalıdır.
 
Çünkü cennete giden yol doğrulardan olduğu gibi...
Cehenneme götüren yolda yanlışlardan olan doğrulardır.
 
Unutmayalım sırat’ı müstakim doğru yoldur.,
Fakat her doğru yol sırat’ı müstakim değildir.
                       

  Ali İmran.95   Bakara.120   El Hidaye Şerhu Bidayetül                              

YORUMLAR

  • 0 Yorum