Türk Kızılay Küçükçekmece Şubesi Bir İlke İmza Atmış Oldu.

Küçükçekmece kaymakamlık karşısındaki Sefaköy Metrobüs Durağındaki Atatürk parkında gerçekleştirilen Kızılay Küçükçekmece Şube tanıtım kermesi büyük katılım ve yoğun ilgi görürken, Türk Kızılay gönüllüleri Küçükçekmece’de Kızılay adına bir ilke imza atmış oldular.

Türk Kızılay Küçükçekmece Şubesi Bir İlke İmza Atmış Oldu.

Küçükçekmece kaymakamlık karşısındaki Sefaköy Metrobüs Durağındaki Atatürk parkında gerçekleştirilen Kızılay Küçükçekmece Şube tanıtım kermesi büyük katılım ve yoğun ilgi görürken, Türk Kızılay gönüllüleri Küçükçekmece’de Kızılay adına bir ilke imza atmış oldular.

Türk Kızılay Küçükçekmece Şubesi Bir İlke İmza Atmış Oldu.
15 Nisan 2019 - 12:06

Her Aldığı Görevi Büyük Bir Başarılara İmza Atan Rafet Orhan;(SİAD) Sinoplu İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinide yürüten, Yeşil Vadi Arsa Ofisi ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığına devam eden ve İstanbul Sinop spor kulüp başkanlığı yapan Rafet Orhan’ın Kızılay Küçükçekmece Şubesi Kurucu Başkanlığını aldığı ilk günden bu yana başarıdan başarıya koşmaktadır. Yaptığı her etkinlik gündem olmaya devam ediyor. En son olarak, Kızılay Küçükçekmece Şube Kadın Kolları Başkanlığının organizasyonu ile gerçekleştirdiği Türk Kızılay Küçükçekmece Şube tanıtım kermesi büyük katılımlarla halk tarafından büyük ilgi gördü.
 Türk Kızılay Küçükçekmece Şube tanıtım kermesine; 22. dönem Sinop Milletvekili Cahit Can, Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Gazeteci Yazar Ali Tarakçı ve sivil toplum örgüt temsilcileri ve Küçükçekmece ‘liler büyük ilgi gösterdi.
Türk Kızılay Küçükçekmece Şubesi Rafet Orhan’ın hicrethaber .com’da yaptığı açıklamasında ;“Türk Kızılay demek; memleket demek, Kızılay’ımızı Küçükçekmece’de en iyi yerlere getirmek için gönüllü arkadaşlarla Türk KIZILAY şemsiyesi altında vatanımıza milletimize faydalı işler yapmak için buradayız. Şimdiye kadar birçok dernek ve STKlarda görev aldım. Bütün samimiyetimle söylüyorum Kızılay’da aldığım haz, mutluluk ve saadeti hiçbir yerde bulamadım. Bence en iyi hizmet kuruluşu Türk Kızılay’dır. Yıldır Türk Kızılay’ın, dünyanın değişik coğrafyalarında mazlumların umudu haline geldiğini açıklamasına devam eden Orhan ‘’Kızılay yardıma koşar, Kızılay acıları dindirir. Bu büyük iyilik hareketinin ardında gerçekten çok cefakâr nice isimsiz kahramanlar vardır. Toplumsal Dayanıklılığın altında ise zihnen ve bedenen sağlıklı, olağanüstü durumlar için eğitilmiş bireyler vardır. Bizler daha çevik olmalıyız. Katılıma teşvik etmeli, dalgalı değil istikrarlı bir finansal yapıya sahip olmalıyız. Ancak bu yolla sağlıklı planlar yapabilir ve daha etkin insani yardım operasyonları yürütebiliriz. Kızılay 150 yıldır tarafsızlıkla gönülleri fethediyor. Türk Kızılay milletimizin misafirperverliği ve yardımseverliğinin yansıdığı bir kuruluştur. 150 yıldır tarafsızlığını koruyarak gönüllerde yer etmiştir ”dedi.
Türk Kızılay Küçükçekmece Şubesi Rafet Orhan son olarak; ’Tüm Küçükçekmece vatandaşlarını Kızılay gönüllüsü ve bağışçısı olmaya davet ediyorum. İnsani yardım ihtiyacı her gün dünden daha fazla. Ecdadımız daime gönüller fethetmiş mazlum ve mağdurların çağrılarına yanıt vermiştir. Gecesini gündüze katan gönüllü üyelerimize şükranlarımı sunarım ''şeklinde konuştu.
 

Kızılay’ın Görevleri ve Çalışmaları Nelerdir?

 • Doğal afetlerde zarar görenlere yiyecek, giysi, çadır ve battaniye yardımları yapar.
 • Kurmuş olduğu kan bankası ile kan bağışlarını kabul eder, ihtiyacı olanlara kan verir.
 • Kimsesiz, düşkün ve yoksullar için aşevleri açar.
 • Gezici hastaneler kurar ve hemşire yetiştirmek için okullar açar.
 • Savaş esnasında geçici sağlık merkezleri kurar.
 • Barış ve savaş halinde kanunların yüklediği ve amacının gerektirdiği görevleri yapar.
 • Tehlikeli ve güvenli olmayan bölgelerde bulunan, korunmaya muhtacı olan kişilerin hükümet tarafından gösterilen bölgelere taşınmalarına ve iskân edilmelerine yardım eder. Ayrıca bu yerlerde hastaneler açar.
 • Gönüllü hemşireler, hasta bakıcılar, radyoloji, laboratuvar ve ihtiyaç duyulan diğer branşlarda meslek elemanı yetiştirir. Hastaneler, dispanserler ve sağlık merkezleri ile amaçlarına uygun eğitim-öğretim merkezleri açar ve yönetir.
 • Halk sağlığını tehdit eden olaylara, salgın hastalıklara ve çocuk ölümlerine karşı mücadeleye katkıda bulunur.
 • Yoksullara ve hastalara yardımcı olur, fiziksel olarak noksanlığı bulunan kişiler için rehabilite edici veya destekleyici özellikte araç sağlamaya çalışır.
 • Kuraklık, yangın, sel, deprem ve kıtlık gibi durumlarda gerekli yardımları yapar.
 • İlk yardım personelleri ve kurtarıcılar yetiştirir, ihtiyaç durumunda ekipler kurar ve her türlü donanımı hazır bulundurur.
 • Sivil savunma eğitimine ve planlamasına yardım eder.
 • Kızılay’a bağlı olarak çalışmak isteyen tesis ve vakıfları kabul eder ve işletir.
 • Uluslararası olarak; Kızılhaç Komitesi, Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ile bunlara bağlı diğer kuruluşların acil yardım, afet ve felaket çalışmalarına katılır. Acil yardım malzemesi ve ekipler gönderir, para yardımında bulunur.
 • Barışta ve savaşta Kızılay Derneklerine, Uluslararası Kızılhaç Komitesine ve bunlara bağlı bütün Ulusal kuruluşlara temsilciler gönderir ve onların temsilcilerini kabul eder. Yabancı heyetlerin askeri ve sivil makamlarla olan ilişkilerine katkı sağlar ve bu ilişkileri kolaylaştırır.

 

Kızılay’ın İlkeleri Nelerdir?

 • İnsaniyetçilik: Kızılay, savaş halinde yaralılara ayrım gözetmeden yardım sağlamak ister. Ulusal ve Uluslararası alanlarda insanların ihtiyaçlarını temin etmek, onların acılarını önlemek, sağlıklarını ve yaşamlarını korumak, Kızılay’ın amaçlarındandır.
 • Tarafsızlık: Kızılay hiçbir koşulda taraf tutmaz, felsefi, dini, ırksal ve siyasi tartışmalara girmez.
 • Ayrım Gözetmemek: Din, dil, ırk, sosyal sınıf, cinsiyet ve siyasi görüş ayrılığı gözetmeden, insanlara yardım eder ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır.
 • Bağımsızlık: Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve insani yardım konusundaki Uluslararası kurallara uyarak, bağımsız bir şekilde insani faaliyetler yapar.
 • Hayır Kurumu Özelliği: Kızılay, yapmış olduğu yardımlardan ve çalışmalardan çıkar amacı gütmez ve gönüllü olarak yardımda bulunmaya çalışır.
 • Evrensellik: Aynı maksatlarla çalışan yabancı kuruluşlarla aynı haklara sahip evrensel bir kuruluştur.
 • Birlik: Aynı amaçla, Türkiye’de başka bir kurum ya da kuruluş oluşturulamaz. Kızılay herkese açıktır ve tüm yurtta çalışmalar yapar.


 

YORUMLAR

 • 0 Yorum