İşte Deccal'in alametleri! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor.

Peygamber Efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir.

İşte Deccal'in alametleri! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor.

Peygamber Efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir.

İşte Deccal'in alametleri! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor.
19 Nisan 2020 - 09:44

Rivayetlerde Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (a.s.m.), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. Deccal kıyametin alametlerinden bir alamettir. Peygamber efendimiz (sav), onu kıyametin on alameti arasında sayarak şöyle buyurmuştur.
Deccal kimdir ve ne yapacak?
Deccal, insanlık tarihinin gördüğü en büyük fitnedir. Bu nedenle peygamber Efendimiz (sav) Hz. Nuh`tan itibaren bütün peygamberlerin, kendi ümmetlerini ona karşı uyardıklarını haber vermiştir. Peygamber Efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir.
İşte Deccal'in alametleri! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor.
Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Kıyametin alametleri neler? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri.
Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri.
Kıyamet alametleri... İşte Deccal'in alametleri! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor
1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek
Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.
2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek
Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077
3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.
Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.
4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.
Kaynak: Suyuti, Dibac ale'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.
5- Deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak.
Kaynak: Suyuti, Dibac ale'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.
6- *Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.*
7- Deccalin her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır.
Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074; İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791.
8- Deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek.
Kaynak: Ebu Davud, hadis no: 4320; Mervezi, el-Fiten, 2/519.
9- Deccalin askerleri kendilerini birşeylerin arkasında gizleyen tipler olacak(takiyye, gizleme
(Hadis meali)
Ebu Davud hadis no:4328, Müslim hadis no: 2942
10- Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak
(Hadis meali)
Kaynak:ithafu'l-cemaa bima var fi'l-fiten ve'l melahim 3/85
11- Deccalin askerleri bütün ruhları ile deccale casusluk yapan casus kişiler olacak.
(cessase hadis)
Kaynaklar : Ebu Davut hadis no:4328
Müslim no:294
islamlarda çıkar aldatmakla iş görür..!
12- "Kim deccalı duysa ondan yüz çevirsin.Vallahi, kişi onu mü'min zannederek ona tabi olur.Sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer."
(Ebu Davud, Melahim, Hadis No: 4319)
[06/08 22:12] : 13- ''Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak''
(Hadis meali)
13- *Deccal ve askerleri yeryüzünde yayılacak, bizzat ya da tesirlerinin gitmediği ülke, belde, şehir kalmayacak.*
Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38613; Mucemu'l-Kebir, hadis no: 6; Beyhaki, Sünenü'l-Kübra, hadis no: 6588.
14- *"Şunu unutmayın ki, deccâlin sağ gözü kördür. Onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir."*
Hadis-i Şerif
Buhârî, Fiten 26, Tevhîd 17; Müslim, Îmân 274. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 60.
15- *Deccale inanan, onu tasdik edip ona tabi olanlar ne kadar salih amel işlerlerse işlesin hiçbir fayda vermeyecek,deccali yalanlayanlar ise geçmişte işledikleri günahları affedilecek.*
Kaynak: el-Müstedrek, 1/330; Taberani, Mucemu'l-Kebir, hadis no: 6815
16- *Tahkiki imana ermiş olanlar "Bu herif her şeyi ile yalancıdır ve Allah Rasulü SAV bize sizden haber vermişti ve bizi ve evlatlarımızı uyarmıştı.Sizin bizim yanımızda yeriniz yok. Sizler sadece şeytan ruhlu kimselersiniz;bu deccal de Allah'ın cc. düşmanıdır." diyecekler.*
Kaynak: Mervezi, el-Fiten, 2/538.
17 *Deccali bu kadar büyülten ve yücelten askerlerinin ona olan sevgisi olacak.*
Kaynak: el-Müstedrek, 4/507
18- *Müminler deccalden büyük zarar görecekler.*
Kaynak: İshak b. Raveheyh, Müsned, hadis no: 262
19- *Deccal kendine uyanları zengin edecek, uymayanları batıracak.*
Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077.
20- *Deccale en çok tabi olanlar Yahudiler ve kadınlar olacak*
Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38633; Taberani, Mucemu'l-Kebir, hadis no: 8409.
21- *Deccalin askerleri arasında Mecusiler, Hristiyanlar ve acemler de olacak.*
Kaynak: İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/60.
22- *Deccalin ordusuna müşrikler, kafirler, münafıklar ve fasıklar katılacak.*
Kaynak: el-Müstedrek, 4/542; Müslim, hadis no: 2943;
23- *Deccale tabi olacak olan müslümanlar günde üç vakit namaz kılanlar yani namazları vaktinde kılmayıp cem ederek kılanlar olacaklar.*
Kaynak: el-Müstedrek, 4/468
24- *İslam ümmetinden deccale tabi olanlar Kur'an'ı okuyan ama ondan bir şey anlamayan kimseler olacak.*
Kaynak: Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20790; Müstedrek, 4/486
25- *Deccalin askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak.*
Kaynak: Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20825
26- *Yeryüzündeki etkisi, fitnesi ya da hakimiyeti, 40 yıl, ay ya da gün sürecek.*
Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38661; Müslim, hadis no: 2940.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İşte deccalin alametleri! dünya ürperdi işaretler tek tek beliriyor. peygamber efendimiz (sav) işaretler tek tek beliriyor 1- deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek kaynak: İbn mace sünen hadis no: 4077; İbn kesir el-fiten vel-melahim 1/32. 2- deccal bir süre sonra kendini rab ilan edecek kaynak: İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38635; abdürrezzak musannef hadis no: 20828 İbn mace sünen hadis no: 4077 3- deccal ağlayıp inleyen üzüntülü kederli bir görüntüye sahiptir. kaynak: İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38791; İbn mace sünen hadis no: 4074. 4- deccalin karargahı köşk şeklinde bir hristiyanların manastırıdır. kaynak: suyuti dibac alel-müslim 6/261; müslim hadis no: 2942; avnul-mabud 11/317; es-sünen el-varide fil-fiten 6/1149. 5- deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak. kaynak: suyuti dibac alel-müslim 6/261; müslim hadis no: 2942; avnul-mabud 11/317; es-sünen el-varide fil-fiten 6/1149. 6- *deccal bütün ruhu canı ile her şeyi ile yalancıdır hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.* 7- deccalin her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır. kaynak: İbn mace sünen hadis no: 4074; İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38791. 8- deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek. kaynak: ebu davud hadis no: 4320; mervezi el-fiten 2/519. 9- deccalin askerleri kendilerini birşeylerin arkasında gizleyen tipler olacak(takiyye gizleme (hadis meali) ebu davud hadis no:4328 kişi onu mümin zannederek ona tabi olur.sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer. (ebu davud melahim hadis no: 4319) [06/08 22:12] : 13- \deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak\ (hadis meali) 13- *deccal ve askerleri yeryüzünde yayılacak bizzat ya da tesirlerinin gitmediği ülke belde şehir kalmayacak.* kaynak: İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38613; mucemul-kebir hadis no: 6; beyhaki sünenül-kübra hadis no: 6588. 14- *Şunu unutmayın ki deccâlin sağ gözü kördür. onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir.* hadis-i Şerif buhârî fiten 26 tevhîd 17; müslim Îmân 274. ayrıca bk. tirmizî fiten 60. 15- *deccale inanan onu tasdik edip ona tabi olanlar ne kadar salih amel işlerlerse işlesin hiçbir fayda vermeyecek deccali yalanlayanlar ise geçmişte işledikleri günahları affedilecek.* kaynak: el-müstedrek 1/330; taberani mucemul-kebir el-fiten 2/538. 17 *deccali bu kadar büyülten ve yücelten askerlerinin ona olan sevgisi olacak.* kaynak: el-müstedrek 4/507 18- *müminler deccalden büyük zarar görecekler.* kaynak: İshak b. raveheyh müsned hadis no: 262 19- *deccal kendine uyanları zengin edecek uymayanları batıracak.* kaynak: İbn mace sünen hadis no: 4077. 20- *deccale en çok tabi olanlar yahudiler ve kadınlar olacak* kaynak: İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38633; taberani mucemul-kebir hadis no: 8409. 21- *deccalin askerleri arasında mecusiler hristiyanlar ve acemler de olacak.* kaynak: İbn kesir el-fiten vel-melahim 1/60. 22- *deccalin ordusuna müşrikler kafirler münafıklar ve fasıklar katılacak.* kaynak: el-müstedrek 4/542; müslim 4/468 24- *İslam ümmetinden deccale tabi olanlar kuranı okuyan ama ondan bir şey anlamayan kimseler olacak.* kaynak: abdürrezzak musannef hadis no: 20790; müstedrek 4/486 25- *deccalin askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak.* kaynak: abdürrezzak musannef hadis no: 20825 26- *yeryüzündeki etkisi fitnesi ya da hakimiyeti 40 yıl ay ya da gün sürecek.* kaynak: İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38661; müslim hadis no: 2940. İşte deccalin alametleri! dünya ürperdi işaretler tek tek beliriyor. peygamber efendimiz (sav) işaretler tek tek beliriyor 1- deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek kaynak: İbn mace sünen hadis no: 4077; İbn kesir el-fiten vel-melahim 1/32. 2- deccal bir süre sonra kendini rab ilan edecek kaynak: İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38635; abdürrezzak musannef hadis no: 20828 İbn mace sünen hadis no: 4077 3- deccal ağlayıp inleyen üzüntülü kederli bir görüntüye sahiptir. kaynak: İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38791; İbn mace sünen hadis no: 4074. 4- deccalin karargahı köşk şeklinde bir hristiyanların manastırıdır. kaynak: suyuti dibac alel-müslim 6/261; müslim hadis no: 2942; avnul-mabud 11/317; es-sünen el-varide fil-fiten 6/1149. 5- deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak. kaynak: suyuti dibac alel-müslim 6/261; müslim hadis no: 2942; avnul-mabud 11/317; es-sünen el-varide fil-fiten 6/1149. 6- *deccal bütün ruhu canı ile her şeyi ile yalancıdır hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.* 7- deccalin her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır. kaynak: İbn mace sünen hadis no: 4074; İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38791. 8- deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek. kaynak: ebu davud hadis no: 4320; mervezi el-fiten 2/519. 9- deccalin askerleri kendilerini birşeylerin arkasında gizleyen tipler olacak(takiyye gizleme (hadis meali) ebu davud hadis no:4328 kişi onu mümin zannederek ona tabi olur.sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer. (ebu davud melahim hadis no: 4319) [06/08 22:12] : 13- \deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak\ (hadis meali) 13- *deccal ve askerleri yeryüzünde yayılacak bizzat ya da tesirlerinin gitmediği ülke belde şehir kalmayacak.* kaynak: İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38613; mucemul-kebir hadis no: 6; beyhaki sünenül-kübra hadis no: 6588. 14- *Şunu unutmayın ki deccâlin sağ gözü kördür. onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir.* hadis-i Şerif buhârî fiten 26 tevhîd 17; müslim Îmân 274. ayrıca bk. tirmizî fiten 60. 15- *deccale inanan onu tasdik edip ona tabi olanlar ne kadar salih amel işlerlerse işlesin hiçbir fayda vermeyecek deccali yalanlayanlar ise geçmişte işledikleri günahları affedilecek.* kaynak: el-müstedrek 1/330; taberani mucemul-kebir el-fiten 2/538. 17 *deccali bu kadar büyülten ve yücelten askerlerinin ona olan sevgisi olacak.* kaynak: el-müstedrek 4/507 18- *müminler deccalden büyük zarar görecekler.* kaynak: İshak b. raveheyh müsned hadis no: 262 19- *deccal kendine uyanları zengin edecek uymayanları batıracak.* kaynak: İbn mace sünen hadis no: 4077. 20- *deccale en çok tabi olanlar yahudiler ve kadınlar olacak* kaynak: İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38633; taberani mucemul-kebir hadis no: 8409. 21- *deccalin askerleri arasında mecusiler hristiyanlar ve acemler de olacak.* kaynak: İbn kesir el-fiten vel-melahim 1/60. 22- *deccalin ordusuna müşrikler kafirler münafıklar ve fasıklar katılacak.* kaynak: el-müstedrek 4/542; müslim 4/468 24- *İslam ümmetinden deccale tabi olanlar kuranı okuyan ama ondan bir şey anlamayan kimseler olacak.* kaynak: abdürrezzak musannef hadis no: 20790; müstedrek 4/486 25- *deccalin askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak.* kaynak: abdürrezzak musannef hadis no: 20825 26- *yeryüzündeki etkisi fitnesi ya da hakimiyeti 40 yıl ay ya da gün sürecek.* kaynak: İbn ebi Şeybe musannef hadis no: 38661; müslim hadis no: 2940.