Faizsiz Konut Firmalarından 21'i BDDK tarafından kapatıldı.

21 tasarruf finansman şirketi tasfiye edildi Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karar ile kamuoyunda faizsiz konut edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerinin 21'inin faaliyetlerine son verildi.

Faizsiz Konut Firmalarından 21'i BDDK tarafından kapatıldı.

21 tasarruf finansman şirketi tasfiye edildi Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karar ile kamuoyunda faizsiz konut edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerinin 21'inin faaliyetlerine son verildi.

Faizsiz Konut Firmalarından 21'i BDDK tarafından kapatıldı.
02 Temmuz 2021 - 12:10

 Konut kredi faizlerinin zirveye çıktığı şu günlerde vatandaşların ev almak için uğradığı faizsiz konut firmalarından 21'i BDDK tarafından kapatıldı. Yaşanan gelişme üzerine vatandaşlar hangi faizsiz konut firmalarının kapatıldığını, tasfiye edildiğini araştırmaya başladı.
TBMM'de geçtiğimiz mart ayında kabul edilen yasa ile tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş izni ve denetimi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yetki verilmişti.
Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliği nisan ayında belirlenmişti.
Düzenleme ile söz konusu şirketlerin faaliyet göstermesi için en az 100 milyon lira sermayeye sahip olması ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermaye bulundurmaları gerekiyordu.
BDDK yapılan incelemeler doğrulusunda 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesine karar verdi.
Konut kredi faizlerinin zirveye çıktığı şu günlerde vatandaşların ev almak için uğradığı faizsiz konut firmalarından 21'i BDDK tarafından kapatıldı. Yaşanan gelişme üzerine vatandaşlar hangi faizsiz konut firmalarının kapatıldığını , tasfiye edildiğini araştırmaya başladı.

Faizsiz konut firmaları geçtimiz aylarda devlet güvencesi altına girmişti. Faizsiz konut sistemindeki katılımcı sayısı 250 bin seviysesi üzerindeydi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Faizsiz konut edindirme firmalarına başvuran vatandaşlar da kapatılan, tasfiye edilen faizsiz konut firmaları listesini araştırmaya başladı.
 Peki hangi faizsiz konut şirketleri kapatıldı? Faizsiz ev firmalarından hangileri tasfiye edildi?

Tasfiye edilen faizsiz konut firmaları listesi
1 İktisatevim Gayrimenkul A.Ş.
2 Vizyon Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş
3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.
4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.
6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon A.Ş.
7 Yaşamevim Gayrimenkul A.Ş.
8 Hh Aydın Yatırım Holding A.Ş.
9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
10 Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş. 11 İstek Evim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.
12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul A.Ş.
13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş.
14 Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
15 Değer Tasarruf Gayrimenkul A.Ş. 16 Önceevim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.
17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon Ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv Ve Ticaret A.Ş.
19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Ve Organizasyon A.Ş.
20 Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
21 Tasarruf Organizasyon Ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.

6 ay süre verilmişti
Bugün itibariyle sayısı 100'e ulaşan sektördeki şirketlerin faaliyetlerinin denetim ve düzenleme kapsamına alınmasıyla kurumsal yönetime, yeterli mali güce ulaşmaları amaçlanıyor. Şirketlerin kuruluş izinleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek. Asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak bu şirketler yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Finansal Kurumlar Birliği'ne üye olma zorunluluğu getirilirken, yasada belirtilen sermayeye ulaşabilmeleri amacıyla 6 aylık süre verilmişti.

Faizsiz konut sistemi nedir?

Faizsiz ev alınabilen yerlerde tüm dünyada çokça kullanılmaya başlanan ve uygun taksitlerle konut sahibi olmak isteyenlerin kurulması uygulamalardır. Uzun süredir kira ödemekten sıkılıp kendi evine sahip olmak isteyen üyeler, bu tarz ödeme sistemlerini kullanarak kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Ayrıca faiz kullanımından kaçınan ve birikimi ne yapacağını bilemeyenler için de taksitli ev sahibi olarak yatırım yapmak mümkün olur .

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı 

Karar Sayısı: 9647 Karar Tarihi: 01.07.2021 

(02.07.2021 tarih ve 31529 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanmıştır.) 

Kurulun 01.07.2021 tarihli toplantısında, 30.06.2021 tarih ve 17955, 17957, 17929,  17925, 17964, 17966, 17911 sayılı; 01.07.2021 tarih ve 17894, 17949, 17901, 17971, 17927,  17910, 17923, 17968, 17969, 17961, 17922 sayılı yazılar ve ekleri incelenmiştir. 

- 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman  Şirketleri Kanunu (Kanun) hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan ekli  listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum  denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan  tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; intibak planı  yeterli görülmeyen ekli listedeki şirketlerin Kanunun Geçici 7 nci maddesinin dördüncü  fıkrası kapsamında tasfiyelerine, 

- Kanunun 50/A maddesinin birinci fıkrası uyarınca işbu kararın Resmî Gazete’de  yayımlanmasına 

karar verilmiştir.

 

TİCARİ UNVANI

İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

VİZYONEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZARLAMA SANAYİ  TİCARET A.Ş.

DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON  PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.

YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

HH AYDIN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON  PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10 

VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

11 

İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

12 

İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.

13 

DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV  ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET A.Ş.

14 

GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON  PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15 

DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.

16 

ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET  A.Ş.

17 

MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON  VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.

18 

HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

19 

GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.

20 

BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON İLETİŞİM OTOMOTİV  PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21 

TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum