Okullarda Kaynak Yayın Aldıran Milli Eğitim İlçe Müdürlerine KİM dur diyecek?

İstanbul'da Tüm ilçelerinde yapılan bu kuralsızlık karşısında öğrenci veliler bu durum karşısında sesleri duyurmak için, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.09.2018 tarihli 17411997 sayılı Yayın Aldırılmaması konulu resmi yazını bir kez daha hatırlatmasını yapmayı uygun gördük….

Okullarda Kaynak Yayın Aldıran Milli Eğitim İlçe Müdürlerine KİM dur diyecek?

İstanbul'da Tüm ilçelerinde yapılan bu kuralsızlık karşısında öğrenci veliler bu durum karşısında sesleri duyurmak için, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.09.2018 tarihli 17411997 sayılı Yayın Aldırılmaması konulu resmi yazını bir kez daha hatırlatmasını yapmayı uygun gördük….

Okullarda Kaynak Yayın Aldıran Milli Eğitim İlçe Müdürlerine KİM dur diyecek?
25 Eylül 2019 - 11:12

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz kitap dağıtılmasına rağmen bazı okul ve öğretmenler, öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim kitaplarını eksik bulduğu gerekçesiyle 'kaynak kitap, ek kitap' adı altında yardımcı ders kitabı istiyor.
Öğretmenler, kitap isterken öğrenci ve velilere “mecbur değilsiniz alırsanız iyi olur” şeklinde belirtiyor. Ancak veliler mecbur olunmasa da dahil bu konudan şikayetçi olurken, Kitabı alamayan öğrenciler sınıfta mahcup olduğunu, öğretmenler müfredatı milli eğitim kitabı yerine ek kitaptaki dersten işlediğini, haliyle kitabı alamayan öğrenci sınıfta ders işlenirken dersi takip etmekte zorlandığını belirtiyorlar. Bu durum karşısında bazı veliler, öğretmen ve okul idarelerine tepki gösteriyor. Tepki karşısında ise “mecbur değilsiniz” cevabı veriliyor.
YARDIMCI KAYNAK, EK KİTAP YASAK İSTEMEK YASAK
Her eğitim öğretim yılının başında yapılan uyarı 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında da yinelendi. Öğretmenler ve idareciler öğrenciler ile velilere yardımcı ders kitapları, kaynak kitaplar aldıramayacak. Aldıranlar hakkında soruşturma başlatılacak. Bakanlık Valilikleri uyarı gönderdi. Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.09.2018 tarihli 17411997 sayılı Yayın Aldırılmaması konulu resmi yazı tüm kurumlara gönderildi. İlgili yazıda Bakanlığa bağlı okullarda okutulacak olan ders kitapları ile diğer eğitim araçlarının, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilerek 2018 Ocak 2724, Haziran 2729 ve Temmuz 2730 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayımlandığı hatırlatıldı.  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin  “Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar” başlığı altında yer alan 37 nci maddesinde; “Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz.” ifadesine vurgu yapıldı.Yardımcı ders kitaplarının yasak olması ile ilgili resmi yazı; Kaynak: Yasağa rağmen okullarda "kaynak kitap" talep ediliyor!
 
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği "Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar" başlığı altında yer alan 37.maddesinde; "Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz." denilmektedir.
Söz konusu madde hükmüne ve Milli Eğitim Bakanlığınca daha önceden yapılan duyurulara rağmen özellikle yabancı dil derslerine yönelik okullarda yardımcı materyallerin (öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları) sınıf içerisinde kullanıldığı bu materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıkları anlaşılmaktadır.
Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 25.09.2018 tarih ve 17411997 sayılı yazıları ile; "İlgili mevzuat hükümlerine uyularak Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyallerin; okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi, öğrencilerimize aldırılmaması, kullanımı konusunda zorlayıcı tutum içerisinde bulunulmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması, yönetici ve öğretmenlerimizin bilgilendirilmeleri ve aksi uygulamalarda bulunanlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için Valiliğinizce her türlü tedbirin alınması hususunda..." açıklamasıyla tüm valilikler uyarılmıştır.
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı bağlı okullarda okutulacak olan ders kitapları ile diğer eğitim araçları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilerek Ocak 2724, Haziran 2729 ve Temmuz 2730 sayılı Tebliğler Dergilerinde yayımlanmıştır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum