ZALİM ZULMÜYLE HÜKMEDEMEZ
Mesut islam

Mesut islam

ZALİM ZULMÜYLE HÜKMEDEMEZ

05 Mart 2019 - 19:05

 
Dünyanın muhtelif ülkelerinde zulüm ve işkenceler gören Esma'lar, Şeyh Yasin'ler ve daha niceleri hayatlarını kaybetmekte...
Mahsun ve mazlumca işkencelere maruz kalmaktalar.
 
İslam davasının mücadelesi ve Allah'ın hükümlerinin hakimiyeti Müslümanlar için mal ve can vermekten geçen kutsi bir sorumluluktur...
Ve Allah'a karşı kulluk samimiyetinin göstergesidir.
 
Allah'a kulluk bilinci içerisinde ahlak, vicdan, izzet ve şeref Mümin'in ilkesidir...
Ve dünya insanlığına zulmün karşısında ahlakı ve vicdanı öğretmekle mükelleftir.
 
Ancak ahlakları, vicdanları, izzet ve şerefleri delinmiş zalim ve alçaklar...
İzzet ve şeref yoksunu zulümkarlar...
Zulümleriyle abad oldukları için, er ve geç berbad olacaklar.
 
Ey satılmış zalimler, zulmünüzle insanları sindireceğinizimi zannediyorsunuz?
Hayır aldanıyorsunuz...
Çünkü dünya kurulduğundan itibaren tarih şahittir ki...
Mazlum ve madurlar hem uhrevi hemde dünyevi hayatta galiptirler.
 
Allah ayetinde, Gevşemeyin üzülmeyin eğer samimiyseniz mutlaka galip gelecek sizsiniz buyurmakta.
 
Emperyalist ve Siyonist zalim güçler Müslümanlara zulümlerini artıra bilmek için...
Kendilerinin sınırlı kaldıkları yerlerde, kendi içimizden birilerini satın alıp...
Kendi silahımızı kendimize doğrultarak acımasızca katletmeleri...
Korktuklarının ve inananların zafere yakın olduklarının göstergesidir.
 
Kanı beş para etmeyen zulümkarlar...
Cesurca Allah'a kul olma bilinciyle, hür iradesini kullanmak için mücadele veren çocuklardan, kadınlardan utanın...
Eğer utanacak yüzünüz varsa, vicdanınızı dinleyerek Allah'tan utanın...
Daha doğmamış bebeden...
Beşikteki yavrudan...
Yetim, öksüz bıraktığınız çocuklardan...
Eşlerini işkencelerle katlettiğiniz kadınlardan ve masum kalmış erkeklerden utanın, utanacak yüzünüz varsa.
 
Bilinki zulümle hüküm olmaz...
Hüküm koyma yetkisi ancak zerreden zerrata her şeyin Malik'i olan Allah'a mahsustur...
Siz zulümle abat oldukça, yeryüzü size cehennem olacak...
Ya tevhid'le yükselir izzet ve şereflenirsiniz...
Ya da batılla alçalır kahpece ölürsünüz.     Al-i imran 139
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum