BOŞANMA DAVASINI AÇARKEN HERKESİN BİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER…
İbrahim Halil AKYAVUZ

İbrahim Halil AKYAVUZ

yazar

BOŞANMA DAVASINI AÇARKEN HERKESİN BİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER…

BOŞANMA DAVASINI AÇARKEN HERKESİN BİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER…

 

BOŞANMA DAVASININ TÜRLERİ VE SEBEPLERİ;

Boşanma davaları genel olarak Anlaşmalı boşanma veya Çekişmeli boşanma olarak iki şekilde açılır. Kanuna göre boşanma nedenleri;

a-) Zina,

b-) Hayata kast etme,

c-) eşine kötü muamele,

d-) yüz kızartıcı suçlar işleyen eş,

e-)terk,

f-) akıl hastalı,

g-) evlilik birliğinin temelden sarsılması,

ğ-) anlaşmalı boşanma vb.. nedenler olarak sıralanmıştır.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI;

Öncelikle taraflar anlaşmalı boşanmak istediklerinde, anlaşmalı boşanmanın şartları varsa tek celse de boşanabiliyorlar. Anlaşmalı boşanmak isteyen taraflar evliliklerinin 1 yılı doldurmuş olması gerekiyor. 1 yılı doldurmamış olan eşler anlaşmalı olarak boşanma davası açamazlar. Fakat taraflar kanuna göre boşanma sebepleri nedeniyle her zaman çekişmeli olarak boşanma davasını açabilirler. Buna hiçbir engel yoktur.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR VE HANGİ BELGELER GEREKLİ;

      Taraflardan biri boşanma davasına ilişkin hazırladığı 3 nüsha dilekçe ile Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine istinaden dilekçe başvurusunu yapar.

     Ayrıca davasının açılmış sayılması için boşanmayı talep eden kişinin başvuru harcı, peşin harcı vs gereki olan harç ve gider avanslarını yatırması gerekir.

     Boşanma davasına başvuru yaparken avukatı aracılığıyla yapıyorsa avukatına boşanmaya ilişkin resimli vekâletname çıkarması gerekir. Kendisi başvuru yapacaksa T.C kimlik numarası içeren Nüfus cüzdanı olması yeterlidir.

    Taraflardan biri boşanma dilekçesi hazırlarken kanunlarda belli ölçütlere dikkat edilerek yazılıp hazırlanması gerekmektedir. Dava dilekçelerinde kullanılması gereken ifadelere çok dikkat etmesi gerekir yoksa dava reddedilebileceği gibi mahkemenin davanın açılmamış sayılmasına da karar verebilir.

BOŞANMA DAVASINA GİTMEK GEREKİR Mİ GİDİLMEZSE NE OLUR;

Eğer anlaşmalı bir boşanma davası açılmış ise, tarafların bizzat davaya gitmesi gereklidir. Çekişmeli boşanmalarında tarafların gelmelerine gerek yoktur. Taraflar kendileri de takip edebilir veya avukatla temsil ediyorlarsa avukatları da takip etmesi yeterli olacaktır. Çekişmeli boşanmalarda mutlaka avukatla temsil edilmesinde fayda olacaktır. Normalde bizim hukuk sistemimizde tarafların kendileri de davasını takip edilir. Fakat çekişmeli boşanma davalarında dava dilekçesi bir şekilde hazırlansa bile, cevap dilekçesi, replik ve düplik dilekçeleri, delil dilekçeleri, ıslah, itiraz dilekçeleri, esas hakkındaki dilekçeleri süreleri ve hazırlanması profesyonel şekilde hazırlanmasında ve takip edilmesinde fayda vardır. İhmali durumunda tarafların hak kaybı olabilecektir. Avukatsız bu işlerin yürütülmesi zor ve meşakkatlidir.

MÜŞTEREK ÇOCUĞUN VELAYETİ, BOŞANMADAN SONRA HEMEN EVLENİBİLİR Mİ,

Müşterek çocuğun velayeti konusunda,  mahkeme velayeti verirken, müşterek çocuğun üstün menfaati(yararı) göz önünde bulundurur. Bunun için çocuğun yaşı, cinsiyeti, ekonomik ve sosyal durumu ile ebeveynlerin müşterek çocukla olan ilişkileri nazara alınarak verilir. Genel olarak müşterek çocukların velayeti anneye verilir.

Peki boşanmadan sonra hemen evlenilebilir mi? Dava sonuçlandıktan sonra verilen kararın kesinleşmesinden sonra taraflardan erkek olan hemen evlenebilir. Fakat taraflardan kadın olan ise bekleme süresini doldurmak zorundadır. İddet (kadın için bekleme süresi) boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemesi gereken süredir. Bu süre tamamlanmadan evlenemez. İstisnası kadının hamile olmadığına ilişkin bir rapor ile bu durumu ortadan kaldırabilir.

 

Veselam…

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum