• Reklam
KARADENİZ'DE PUSUYA YATMIŞ HAİNLER !
Ahmet ÇİÇEK

Ahmet ÇİÇEK

KARADENİZ'DE PUSUYA YATMIŞ HAİNLER !

26 Temmuz 2017 - 18:34

                   KARADENİZ'DE PUSUYA  YATMIŞ HAİNLER

  Dünle birlikte gitti, cancağızım.Ne varsa düne ait.Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

   Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

   Türkiye cumhuriyeti vatandaşları, mevzu bahis vatan söz konusu oldugunda tarih boyunca oldugu gibi dünden bugüne gereğini yapmıştır. Göğsünü siper etmiştir.Bu da bizim tarih sahnesindeki nasıl bir bütün topluluk olduğumuz gerçeğidir.

"Türkiye kimdir?"  sorusuna verilecek cevaplar çoktur.

-Türkiye çağın çilesini çekendir.

-Türkiye her mazlumu gözetendir,mazluma kapı olandır,yol olandır.

-Türkiye hakkı aramaktır.

-Türkiye etnik kimlikleri  bir bütün halinde tutmaktır.Din,dil,ırk ayırtmaksızın.

-Türkiye Cumhuriyeti geçmişden gelen devlet geleneği ile, tecrübeleriyle yolunu aydınlatıyor. Buna nezareten yoluna ciddi adımlarla reformsal değişimlerle ilerliyor.

 

  Bugün yeni şeyler söyleme vaktidir.  Yarınları aramamak için !!!

 

  Komşu ülkelerimizle olan ilişkiler, Avrupa Birligi, Nato, Birleşmiş Milletler,ABD,Rusya,Körfez ülkeleriyle olan ilişkiler ve kısacası tüm dünya  ile olan ilişkilerimizi iyi  gözlemlememiz gerekli .

 

  Komşularımızla olan ilişkilerimiz Irak'daki iç savaş sonucu doğan boşluktan yaşanan geçmişdeki politikamız ve akabinde Suriye'deki politikamız hep aynı olmuştur.Derdimiz,topraklarımızı genişletme değil; yaşanan bu insanlık dramını bitirme ve bu ülkelerin bir bütün halinde sosyal hayata yeniden dönmesi dileği...Belki halk bu acıyı bu kederi unutması 3 kuşak unutmayacaktır.Asıl bakmamız gereken,burada bu 2 ülkedeki yaşanan olaylarda kim kazançlı kim kaybeden olmuştur.

Irak da Saddam Hüseyin'in Amerika ile ilişkilerinde,Arap ülkelerinin liderliğini elde etmek için Amerikan  ve İngiliz tuzahına düştü , sonucu Amerikan işgali  kaçınılmazdı. Sonrasında ise  bu boşlukta demokrasi nidaları atanlar,dolaylı olarak Amerikan mandasına girmiş bir yönetimle karşımıza çıkıyor.İşgal öncesi Amerika ve İngiltere enerji hattını kontrol etmek için ve körfez ülkeleri baskı altında tutmak için Saddamı devrine son verdi .Akabinde olan işgal, bir şeylerin başlangıcı bu oyun kurucular kurgulamaya başlamışlardı.
 
  Avrupa birliği ve Rusya bu eksende yükseliyor,ticaret hacmini genişletiyordu.Ta ki Arap Baharı gün yüzüne çıkana kadar!
Bir bir Arap ülkeleri ayaklanmaya ve karışmaya başlamıştı. Yönetimler değişiyor güçlü olan kesimler kendi işaret ettikleri kişileri koltuk sahibi yapıyordu.Ortadoğu şekillenirken Rusya küresel güç olarak öne çıkıyor, önünü kesmek için Ukranya ve gürcistan ile tıkayarak süreci yönetiyorlardı.
  
  Bugün tabloya baktığımızda Amerika'nın işaret ettiği kişiler koltuk sahibi yada yönetimlerde söz sahibi kişiler var.Avrupa ciddi bir ekonomik krizde.İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılıyor.Ama Rusya'yı ne kadar istemeselerde önünü kesemeden sıcak denizlere indi.Oyun basit her ülkede  satılmış kimseleri bulmak zor değildi.

Satılık akademisyenler,satılık basın çeşitli şartlar altında dolaylı ya da vakıf isimleri altında hizmet edecek yapılar bulabiliyorlar. Ekonomik olarak zayıflar,halkı içerde provoke et,çatlak sesler yükselmesine  neden ol,halkları kutuplaştır,kamaoyunu devamlı sıcak tut,insanların psikolojisiyle oyna sonra iç savaş kaçınılmaz bazen bir ağaç bazende bir insanın kendini yakması yetiyor.

 

Bu gelişmeler olurken ne oldu? Silah satıldı,tıbbi malzeme satıldı,enerji hattındaki odak noktalar istenildigi kimselerce kontrol altına alındı.Yeni dünya düzenindeki savaş stratejini göz önüne alırsak "Böl,parçala,yok et!" den "Böl,parçala,sömür" şekline geçildi.Uzun uzun düşünülmüş planlar artık tek tek devreye giriyor.Eskiden savaşlar,ülkeler arasında geçerdi ve bu bir büyük külfet,ufak paralarla askerini öldürmeden içerde: "Huzursuzluk yarat,ekonomisini bitir,siber saldırılarla hayatı yavaşlat,halkı provoke et,ilk ayaklanma geldimi taşeron örgütleri bölgeye sür ve her geçen gün domino etkisi yaratsın ve büyük plan için zemin hazırlasın."

 

Bilinen artık saklamakdan çekinmeyen bu Elemanlar tek amaçları ortadoguda ,büyük İsrail projesi için çalısıyorlar tek emelleri islamifobi yaymak hergün müslüman kanı dökmek,zayıflatmak , yakmak, yıkmak, şimdi ne oldu ? Oyunun başına dönelim kilit rolü Irak oynuyor burada oyun bozulursa bütün sahne gömülür Irak daki bölgesel kürt yönetimi  özerklik ilan ederek bagımsız kürdistan referanduma götürüyor bunu yaparken bölgedeki kürt yapıları  hassasiyet gösterdikleri nokta  etnik kimlikleri bunu iyi bilen küresel güçler büyük vaadler ile bölgede istedikleri emellere ulaşma yolunda ilerliyorlar.

 

  Şimdi yeni şeyler söyleme vakti! Irak'daki bölgesel Kürtler,en kötü ihtimal Referandum'dan geçerek Kürdistan resmileşecek. Birleşmiş Milletler tanıyacak gayriresmi durum resmileşecek. Bununla yetinmeyip,"Büyük Kürdistan" düşüncesi içerisine girenler olacaktır.Elbet Türkiye,İran ekseninde ve bölgedeki Türkmenler bu yapıya izin vermeyeceği âşikar.Bu da Türkmenlerin bölgedeki soykırıma uğraması  demektir.

 

Kürdistan şimdi ne yer,ne içer,ne üretir? Bu önemli kapıları kapalı bir kürdistan,kısa vadede yıkılır bölgede boşluk üretir ne gibi? Irak'da sanayi yok.İç savaş var,üretim yok.Dışa bağlı petrol var,tesis yok.Askeri güç var,maaşı Amerika ödüyor.Bölgesel kürt rejiminden  devlet yapısına geçildiginde verilen destekler geri çekilecektir.Dediğim gibi! Bölgede boşluk yaratıp,İsrail bölgeye yerleştirebilmek için uzun vadede yapılan yatırım Amerikan'ın ve Yahudi lobisinin yaptığı yatırımdır.

 

Türkiye'nin tavrı nettir. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması,kurulması muhtemel devletlere karşı olacaktır.Bunun için uzun vadede ülkemiz üstüne yapılan müdahaleler,ortada ekonomik saldırılar hatta dış müdahalenin yanında içerdeki bazı hainler tarafından ekonomiyi durdurma çabaları gördüğümüz oldu.Darbe girişimide en somut örnektir. Bir ülke ekonomik yapı gereği zayıf ise,bölgesel güç olamaz.Söz sahibi olamaz.

Türkiye hibe alan  ülke konumundan bölgesel şimdilerde bölgesel güç olmuştur.Oyun kurucu konumuna gelmesi zaman alsa da bugün Türkiye'nin olmadığı masa meşru değildir,gelecek vaad etmez.

 

Irak referandumu öncesi Türkiye'ye ince ayar çeken güçler ekonomik sıkıntı içersine girmemiz için Dünya'da temas halinde olduğumuz her kesime müdahale içersine girmek zorunda kalıyorlar.Kapitalist Araplar'ın Katar'a uyguladıkları ambargo en somut örnektir.Tarafsız olamayacak olan Türkiye bir taraf seçerek ticaret hacminde daralmaya girecektir. Irak ve Suriye politikasını engellemeyi ve  hatta durdurmaya amaçlıyorlar.

 

Bölgedeki diğer güç olan İran.Yemen'de ve Suriye'de yine bu kapitalist araplarla  bu sefer mezhepsel çatışmalarla yoruyorlar ve oyalıyorlar.

 

Bu hafta sonu Cumhurbaşkanımız'ın Suudi Arabistan,Katar, Kuveyt temasları Suriye politikamızı belirleyecektir.Müdahale için plan program her şey hazır.OHAL uzatılması bunu kanıtlar niteliğinde.

 

Bizleri çok iyi gözlemleyen bizi bizden iyi tanıyan bu vandallar, bu vahşiler hassasiyet gösterdiğimiz her noktamızı çok iyi biliyorlar. Yakın zaman içersinde Karadenizde balkanlarda bir insanlık dramı ile karşı karşıya kalabiliriz !!!

 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya'da yaşayan Türklere yazdıgı açık mektup bu durumu kanıtlar niteliğinde bir operasyonun habercisi,oluşacak insanlık dramının ne konuda vahim olacağı ve kendi ülkelerininde etkileneceğinden emin olan Almanlar önlem olarak Bild gazetesinde Türkçe ve Almanca manşette mektubu yayınladılar.Amaçları Almanya'daki vatandaşlarımızı empoze etmektir.Gayeleri,oluşabilecek eylemleri önceden bildirip durumu kontrol altında tutmaktır.

 

Balkan ülkeleri bu bölgede önemli rol oynuyor Türkiye ve Avrupa ilişkilerinde   dünya ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu Avrupanın merkezine yakın oluşu Türkiye için önem arz etmeye devam ediyor geçmişden gelen ortak değerlerimizde göz önüne alındıgında hassasiyet gösterdigimiz aşikar

 

Türkiyenin bu bölgedeki varlığını tedricen ortadan kaldırılması öngörselerde  Doğu Sorunu, Ruslar da dâhil olmak üzere Avrupalılar için Balkan topraklarını kendi vesayetleri altına almak amaçlıyorlar.

 

Bu bölgede Balkanlar'ın etnik  ve dini yapısını asimilasyona uğratmak gayesi içersindeler.Ruslar Ortodoks,Avrupa Katolik bu çekişme içersindeki azınlık durumundaki Müslüman çeşitli Hristiyan grupları yaşadığından dolayı aşırı uç fanatik milliyetçi ve dinci grupları tahrik edip birbirinin üstüne salarak bölgeyi karıştırıp bölgesel savaşlara neden olabilirler.Bu da Türkiye'nin kuzeyinde  pusuya yatmış (pkk ve feto hainleri ) yeni bir cephenin açılması demektir.

 

  Şu anda Türkiye'nin güneyde ve doğuda baskısını azaltmak için  kuzeyinde bir karışıklık çıkartmaları gerekli.

 

  Türkiye Bumhuriyeti zaten sırtındaki uluslar arası üç kamburdan dolayı ( Ermeni sorunu ,Kürt sorunu ve Kıbrıs ) zor durumda ve dördüncü kuzey sorunuyla mücadele ederse bu da Türkiye'nin hem ekonomik hem uluslar arası arenada  saldırgan bir ülke imajına bürünmesi demektir. Bu ülke için dış güçler hayırlı bir rüya görmüyorlar.Değerli devlet büyüklerimiz zaten bunu görüyorlar ancak halkımızında bilmesinde fayda var.

 

 

 

 

 

Son Yazılar