Kadir Gecesi Ve Faziletleri

Kadir Gecesi Ve Faziletleri

Kadir Gecesi Ve Faziletleri

Kadir Gecesi Ve Faziletleri
10 Haziran 2018 - 14:09

 

 

KADİR GECESİNİN FAZİLETİ

KADİR GECESİNİN FAZİLETİ

“Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”

KADİR GECESİNİN FAZİLETİ
 
Kadir Geceniz mübarek olsun.
 
Kadir, hüküm, şeref, güç, yücelik anlamlarına gelir. “Leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Ker’im’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah şöyle buyurmaktadır. “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”
 Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade etmektedir.
Bir hadisi şerifte, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanabilmelerine karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir.
Bir gün Resulullah (sav) efendimiz, İsrail oğullarından Allah’a 80 sene ibadet edip bir göz açıp kapayacak süre bile isyan etmemiş olan dört kişiden bahsetti, bunların Eyüp (a.s.), Zekeriya (a.s.), yaşlı adamın oğlu Hazkiya ve Yuşa bin Nun olduğunu bildirdi. Resullullah (sav)’in ashabı, bu duruma hayran kaldılar. Bunların makam ve derecelerine ulaşmanın imkansız olduğunu düşündükleri sırada Cebrail (a.s.) gelip Kadir süresini indirdi.
Bu sürede bildirildiğine göre, bu gece Allah’ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne inerler ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hakim olur. Kadir süresinde verilen bilgiler, Kuran’ın Ramazan ayında (Bakara 185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (Duhan 3-4) indirildiğine dair ayetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin Ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok Ramazanın son 10 veya son 7 günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tespitiyle ilgili bize bazı ipuçları veriyor. Sahabeden gelen rivayetlerde en çok Ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da bu rivayetler ihtilaflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde de, hazreti peygamberin Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahabenin Resulullah’a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonrada konunun zihninden silindiği bildirilmektedir.
Kadir gecesini kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran alimler bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Oysa kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün Ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri daha avantajlıdır. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmesi yoluyla Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tazimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olmuştur.
Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde “inanarak ve mükafatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği” söylemiştir.
Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber (sav) dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikafa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.
Hz. Ayşe (r.a), “Ya Rasulullah (sav) Kadir gecesine rastladığım zaman nasıl dua edeyim?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz (sav) : “ Ey Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua et demiş. Ebu Hureyre (r.a.)dan, Ramazan ayı geldiğinde Resulullah (sav) şöyle buyurmuş, “Ramazan ayı geldi, o mübarek bir aydır, o ayın orucunu Allah size farz kılmıştır. O ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Onda bir gece vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. O gecenin hayrından mahrum kalan gerçekten mahrum kalmıştır,” demiştir.
Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kur’an nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.
Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmette inerler. Kur’an okunduğu zaman melekler yeryüzüne inerler. Bu gece her iş için bir selamet ve refah gecesidir. Şeytan bu gece kötülük yapmaya ve eziyet vermeye güç yetiremez. Bu gece çakıl tanelerinden daha çok sayıda melekler yeryüzüne inerler. Bu gece ibadet edip, gündüz oruç tutmak, gece kıyam etmek bin aydan daha hayırlıdır.
Şüphesiz güzel olan, her zaman ve her vakit ibadet ve dua etmektir. Ramazan ayında, Ramazan’ın son on gününde biraz daha çok, ayrıca Ramazan’ın tek gecelerinde gücümüzün yeteceği kadar çok fazla ibadet edilmesi çok daha güzeldir. Duanın ve niyazın çok fazla yapılması güzeldir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref kazanır.
Allah’ın biz kullarına olan sonsuz inayet ve rahmetiyle Cenabı Hak zamanların ve mekanların bir kısmını diğerlerinden üstün ve faziletli kılmıştır. O zaman ve mekanlarda yapılan ibadet ve iyiliklere bahşedeceği mükafat ve sevapların çok daha fazla olacağını bize bildirmiştir. Mekânlardan Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara, Arafat Dağı, Müzdelife ve Mina mübarek mekanlardandır. Burada yapılan ibadetler diğer yerler ile kıyas edilemeyecek derecede faziletlidir. Aylar içinde Ramazan ayı, haftanın günleri içinde Cuma günü, geceler içerisinde ise de Kadir Gecesi bu yüceliklerde mübarek zamanlardır.
Bu gece bin aydan daha hayırlı olan ve fecre kadar devam selam ve esenlik dolu bir gecedir. Bu gece oruç, Kuran, teravih ve diğer ibadetlerle temizlenen müminlerin, şükran gecesidir.
Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in kainatı aydınlatmaya başladığı, meleklerin Allah’a kulluk eden müminleri müjde ile kuşattığı, rabbimizin af ve mağfiretinin coştuğu ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen selam ve kurtuluş gecesi olan Kadir gecesini gafletten, dalgınlıktan uzak, ibadetle geçirelim.
Bu geceyi tam bir ihlas ve samimiyetle Kuran okuyarak, namaz kılarak, tövbe ve istiğfar ederek, efendimize salat-ü selamlar getirerek, anne babalarımızı, akraba ve komşularımızı, fakir ve yoksulları sevindirerek, geçmişlerimizi ölmüşlerse rahmetle anarak geçirelim. Hayattalar sa gönüllerini yapalım.
Günahlarımızdan kurtulmak, dünya ve ahiret kurtuluşuna ulaşmak için yüce Allah’ın bize ihsan ettiği mübarek gecelerin en büyüğü ve en faziletlisi olan Kadir gecesini ihmal etmek, ibadetsiz ve boşa geçirmek Müslüman’a yakışmayan bir davranıştır.
Bu sebeple Müslümanlar Ramazan ayının son on gecesini ve özellikle alimlerin işaret ettiği 27. geceyi kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen göstermeliler.GECELERİN EN FAZİLETLİSİ KADİR GECESİDİR

Ramazan ayının 27.gecesi İslam aleminde Kadir Gecesi olarak bilinir. Çünkü bu gece hayırlarla dolu olayların meydana geldiği mübarek bir gecedir. Kadir Gecesi, gecelerin en faziletlisi ve bereketlisidir. Bu gece çok değerli ve müstesna bir gece olduğundan Kur’an-ı Kerim’de bir sure ile yüceltilmiş, 97. sure olan Kadir suresi buna tahsis edilmiştir.
Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında ve Kadir Gecesinde inmiştir. İnsanlık için bir hayat rehberi olan Yüce Kitabımızın böyle bir gecede inmesi, bu geceye büyük bir şeref kazandırmıştır.
Kadir Gecesinin Ramazanın son on gecesinden birinde olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Sevgili Peygamberimiz Ramazanın son on gününde, her zamankinden daha fazla ibadet eder, aile fertlerini de ibadet için kaldırırdı. Ayrıca Peygamberimizin rastladığı Kadir Geceleri hakkındaki rivayetler arasında 27. geceye ait olan rivayetler, alimler tarafından tercih edilerek, bu gece Kadir Gecesi olarak zamanımıza kadar biline gelmiştir.
Yüce Rabbimiz çeşitli zamanlarda bizlere sayısız fırsatlar ve imkanlar sunmaktadır. Bu fırsat ve imkanları en güzel ve verimli bir şekilde değerlendirmeliyiz. İnsanlar arasında da bazı zamanlarda mesai yapanlara, normal zamanlardan çok daha fazla ücret ödenir. Bazen genel af ilan edilir ve büyük cezalar dahi bağışlanır. Bütün bunları düşündüğümüzde Kadir Gecesinin anlamı ve kıymetini daha iyi kavrarız. Çünkü Yüce Allah, kullarından daha cömerttir, Kerimdir, Gafur’dur, Rahimdir. O’nun hazinesi, cömertliği, keremi ve bağışlaması başkalarınınkiyle asla kıyaslanamaz. Maddi ve manevi nimetler, hazineler O’nun olduğuna göre, kime ne kadar vereceğini de O bilir. İşte Kadir Gecesi, O’nun biz Müslümanlara adeta bir bahşişi, bir genel af ilanı ve bir ikramiyesidir.İBADETLE GEÇİRELİM

Kadir Gecesini her zamankinden daha fazla Kur’an okuyarak, manasını anlayarak, namaz borcu varsa kaza namazı kılarak, nafile namaz kılarak, tövbe istiğfarda bulunarak ve dua ederek değerlendirilmeliyiz. Hayatımızın ve yaşantımızın Kur’an ve sünnete uygun olup olmadığının muhasebesini yapmalıyız. Dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine kardeşliği hakim kılmalıyız. Yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elini uzatmalıyız.
 
BİN AYDAN DAHA HAYIRLI BİR GECE
Bu geceyi hayatımız için bir fırsat bilmeli, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, yaklaşık seksen kusur yıllık bir insan ömrüne bedel olan bu geceden, gerektiği şekilde istifade etmeliyiz. Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükafatın sınırsız olarak verildiği bu gecede, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulamalı, kendimizle hesaplaşmalı, iyi ve güzel davranışlarımızı artırmaya, kötü davranışlarımızdan uzaklaşarak kalbimizdeki manevi kirleri temizlemeliyiz.(KADİR SURESİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

 

"Abdest aldıktan sonra Kadir suresini bir defa okuyan sıddıklar, iki defa okuyan şehitler üç defa okuyan ise peygamberlerle birlikte haşrolunur." (HADİS)


 

HAZIRLAYAN: Hasan KARABULUT


YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Rizespor'a Kasımpaşa'da hayat öpücüğü
Rizespor'a Kasımpaşa'da hayat öpücüğü
Ersun Yanal: Bir daha asla böyle skorlar olmayacak
Ersun Yanal: Bir daha asla böyle skorlar olmayacak