Asrı Vefa Derneği Yönetimi 10 Ocak gazeteciler Günü kutladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama günüdür. Bu günü unutmayanların arasında asrı vefa derneği de basın mensuplarını yerinde ziyaret ettiler.

Asrı Vefa Derneği Yönetimi 10 Ocak gazeteciler Günü kutladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama günüdür. Bu günü unutmayanların arasında asrı vefa derneği de basın mensuplarını yerinde ziyaret ettiler.

Asrı Vefa Derneği Yönetimi 10 Ocak gazeteciler Günü kutladı
10 Ocak 2018 - 16:11

Asrı Vefa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çakıcı’ ’Gazetecilerin ağır şartlar altında çalışarak halkı bilgilendirmek ve halkı doğru şekilde bilgilendirdiği sürece, bireylerin ve toplumun da meydana gelen olayları doğru bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi, toplumla ve dünyayla sağlıklı ilişkiler kurup bütünleşmesi mümkün olmaktadır. Bu vesile ile medya mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum daha nice sağlıklı güzel haberlerin bizlere ulaşmasını temennimdir’’ dedi

ASRI VEFA DERNEĞİ NELER YAPAR.?

Asrı Vefa Derneği yardım ve eğitim faaliyetlerini tüm Afrika bölgesine yaymayı hedefliyor. Afrika’da geçtiğimiz yıllarda başlatmış olduğumuz çalışmalarını arttırarak sürdürüyor; Başta Mali, Togo, Kamerun ve Çad da gerçekleştirdiği yardım ve eğitim faaliyetlerini tüm Afrika bölgesine yaymayı hedefliyor. Asrı Vefa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çakıcı “devam eden süreçte açmakta olduğumuz su kuyularına ilave olarak susuzluk ve gıda yetersizliğine kalıcı çözüm üretebileceğimiz çeşitli projeler üzerinde çalışmaktayız. Bu çalışmalarımız yanı sıra bölgede toplumsal kalkınmayı sağlayacak akademik ve manevi gelişimin artması için bir İslami İlimler Merkezi, tarım ve hayvancılık eğitimi ve Meslek Edindirme Kurumları gibi faaliyetlerimiz olacaktır” dedi.

Asrı Vefa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çakıcı ‘’Temel prensibimiz bütün zulümlere rağmen Müslümanların birlik olup birlikte kalkınıp güçlenmeleridir. Müslümanların güçlü olması demek yeryüzündeki zulümlerin son bulması demektir. Ümmet bilincimiz sebebiyle bütün insanlık için saadet istemekte ve herkesin insani koşullarda mutlu huzurlu yaşamasını öngörmektedir. Bu bağlamda amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar.

Yurt içinde, yurt dışında, olağan ve olağanüstü zamanlarda; savaş, deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunur, öncelikle maddi olanaklı gençlerin akademik eğitimleri ve manevi eğitimleri için açmakta olduğu eğitim merkezleriyle imkân oluşturmakta ve maddi destek sağlamaktadır. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve zaman içerisinde kurumsallaşan bu çalışmalar ile kısa sürede 3 kıtada çeşitli bölgelere yayılarak; Türkiye’den yardımlarınızla yaşanabilir bir dünya için çalışan bir dernek haline gelmiştir.